Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ - Informații detaliate despre dosar
Număr unic dosar177/43/2020
Inregistrat în data de27/07/2020
Obiectul cauzeianulare act administrativ
Stadiu procesualFond
Documente la dosar
Termene de judecată  
DataSolutieDetalii
29/01/2021Admite in parte cerereaAdmite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Paşcan Marius (cu datele) în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (cu datele) şi cu partea introdusă în cauză conform art.78 alin. 2 C. pr. civ. şi art. 161 din Legea nr. 554/2004 Asociaţia pentru protecţia Drepturilor Minoritare „Miko Imre” (cu datele). Anulează în parte Hotărârea nr. 427/20.05.2020 a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pronunţată în dosar nr. 210/2019 în privinţa constatării existenţei unui tratament diferenţiat, discriminatoriu, pe criteriul naţionalităţii imputabil reclamantului Paşcan Marius (punctul 1 din Hotărâre în ceea ce-l priveşte pe reclamant) şi sancţionării acestuia cu amendă contravenţională în valoare de 2.000 lei (punctul 3 din Hotărâre). Obligă pârâtul ca, în termen de maxim 15 zile de la soluţionarea definitivă a prezentei pricini, să afişeze, pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, pe pagina „home” a site-ului web al său, un anunţ cu privire la prezenta hotărâre judecătorească prin care s-a admis în parte acţiunea reclamantului şi s-a dispus anularea parţială a Hotărârii nr. 427/20.05.2020, respectiv în ceea ce-l priveşte pe reclamant. Respinge în rest cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Obligă pârâtul Conciliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la plata către reclamantul Paşcan Marius a sumei de 2.550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Târgu-Mureş sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 29 ianuarie 2021.
15/01/2021Amână pronunţareaAmână pronunţarea cauzei pentru data de 29 ianuarie 2021, soluţia urmând a fi adusă la cunoştinţa părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin.2 Cod proc. civ.
04/12/2020Amână cauzaComunicarea unui exemplar de pe această întâmpinare cu pârâtul CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII. Prorogă punerea în discuţie a excepţiilor invocate pentru următorul termen de judecată.
06/11/2020Amână cauzaIntroducerea în cauză a Asociaţiei pentru Protecţia Drepturilor Minoritare „Miko Imre”. Citarea celui introdus în proces, urmând a-i fi comunicate, în copie, prezenta încheiere, cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, precum şi înscrisurile anexate acestora. Prin citaţie i se va comunica celui introdus în cauză că trebuie să arate, cu 5 zile înainte de termenul de judecată stabilit, excepţiile, dovezile şi celelalte mijloace de apărare pe care înţelege să le folosească. În ceea ce priveşte excepţiile invocate în cauză, acestea vor fi discutate la următorul termen de judecată, după introducerea în cauză a Asociaţiei pentru Protecţia Drepturilor Minoritare „Miko Imre”. Acordă termen în cunoştinţă pârâtului CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII, urmând ca această parte să nu mai fie citată pentru termenul următor de judecată.
09/10/2020Amână cauzaAcordă un nou termen pentru a da posibilitatea reprezentantului reclamantului să formuleze apărări cu privire la excepţiile invocate prin întâmpinare. De asemenea, la termenul următor, instanţa va invoca, din oficiu, necesitatea introducerii în cauză, a persoanei care a formulat plângerea. Încuviinţează cererea în probaţiune formulată de reprezentantul reclamantului, motiv pentru care se va solicita, de la pârât, actul atacat şi întreg dosarul care a stat la baza emiterii acestuia, respectiv dosarul nr. 210/2019. Prorogă discuţiile cu privire la introducerea în cauză, precum şi cu privire la excepţiile invocate prin întâmpinare, până la următorul termen de judecată.
            Această aplicație a fost creată de Curtea de Apel Cluj şi implementată din data de 01.01.2017.
       Total vizitatori: 10457018